Akupunktur ile Menopoz ve Tedavisi

alt Menopozda Akupunkturun yerini anlatmadan önce Menopozun ne olduğu, belirtileri, tanısı ve tedavisi konusunda bilgi vermeye çalışacağım.

Menopoz konusunda öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki, menopoz bir hastalık değil her kadının yaşamının bir döneminde mutlaka ortaya çıkacak olan bir süreçtir. İşte kadının ruh ve beden sağlığında önemli değişimlere neden olacak olan bu durumun iyi anlaşılması, kadının bu dönemden sonraki yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi açısından önemlidir.

Menopozkadının doğurganlık çağının sona ermesi ve adetten kesilmesidir. Bu durum için kesin bir yaş zamanı söylenememekle beraber genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkar.

İlk olarak adet düzeninde bozulmalarla başlar ve kişiye göre değişmekle beraber birkaç yıl içinde adetten kesilme meydana gelir. Tıbbi açıdan 6 aydır adet görmeyen bir kadına eğer adet görmeyi engelliyen gebelik, yumurtalık kisti, hormon bozukluğu gibi başka bir tıbbi neden de yoksa menopoz tanısı konabilir. Kesin tanısı ise FSH hormon düzeyinin 30'u geçmesiyle konur.

Akupunktur ile Kısırlık ve Tedavisi

Akupunkturun kısırlık (İnfertilite) üzerindeki etkilerine geçmeden önce bazı temel kavramları herkesin anlayabileceği bir dille açıklamaya çalışacağım.

Kısırlık, çiftlerin korunmasız olarak bir yıllık cinsel beraberliklerine rağmen çocuk sahibi olamama durumudur.

Evli çiftlerin %15-20'sinde bu durum ortaya çıkar.

İnfertilite'nin nedeni yaklaşık olarak %20 vakada saptanamaz. Nedeni belli olan vakaların yaklaşık %60'ı kadınla, %40'ı ise erkekle ilgilidir.

Gebe kalma olayı, erkekten gelen sperm hücresinin, kadında oluşan dişi hücreyle (ovum) birleşmesi ve oluşan ana hücrenin (zigot), ana rahmine (endometrium) yuvalanmasıdır.

Gebe kalamamanın nedenleri, döllenmenin herhangi bir aşamasındaki sorunlardan kaynaklanır.

Akupunktur ile İdrar Yapma Sorunları ve Tedavisi

Bu başlık altında bahsedeceğimiz konular; Stres İnkontinens dediğimiz İdrar kaçırma, Hiperaktif Mesane dediğimiz  mesanede idrar biriktirememe, Nokturi dediğimiz gece sık idrara çıkma durumu ve daha ziyade çocuklarda görülen Enurezis Nokturna dediğimiz gece yatağa işemelerdir.

altA-Stres İnkontinenes kadınlarda ,gülme,hapşırma gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda ortaya çıkan ,anlık bir idrar kaçırma durumudur.Genelde,bünyenin yatkınlığı ve tekrarlayan doğumlara bağlı olarak bazı kadınlarda,mesaneyi kontrol eden sfinkterin zayıflaması ve mesanenin anatomik olarak vagen içine sarkması nedeniyle ortaya çıkabilir.İlerleyen durumlarda cerrahi olarak tedavi edilmeye çalışılır.

B-Hiperaktif Mesane ,mesanenin belirli bir miktar idrarı biriktirmeden işeme ihtiyacının ortaya çıkması durumudur.Birçok nedenleri olmakla beraber sıklıkla mesene kasları ve sinirleriyle ilgili fonksiyonel nedenlere bağlıdır. Tedavide mesane kasları ve sinirleri üzerine etkili ilaçlar kullanılır.

Akupunktur ile Cinsel Problemler ve Tedavisi

alt Jinekoloji ile ilgili diğer bölümlerdeki yazılarımızdan farklı olarak, dikkat ederseniz konunun başlığını direkt  olarak "Cinsel Problemlerin Tedavisinde Akupunktur "olarak seçtim. Çünkü, bu konuda özellikle kadınlarla ilgili olarak batı tıbbıyle yapabildiğimiz hemem hemen hiç bir şey yoktur. Erkeklerde olan kısmıyla ilgili olarak ise son yıllarda geliştirilen bazı ilaçlarla kısmen iyi sonuçlar alınmasına rağmen, ortaya çıkan yan etkileri nedeniyle kullanımında çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu başlık altında konu ettiğimiz durumlar: Kadınlarda Frijidite denilen cinsel soğukluk, Vaginismus denilen eşi ile hiç beraber olamama, cinsel ilişkide ağrı ve orgazm olamamak; Erkeklerde ise Impotens denilen sertleşme sorunu ve erken boşalma sorunlarıdır.

Bu girişten sonra, halk arasında konuşulması adeta bir tabu olan, cinselliği bilimsel yönü ile ele alalım.

Canlı neslinin idamesi için gerekli yavru hücreyi oluşturmak amacıyla erkek tohum hücresinin dişi tohum hücresine ulaşması gerekliliği bir doğa kuralıdır. Tıpta gonad hücreleri adı verilen bu hücreler, yeni bir canlı oluşumu için gerekli olan bütün bilgileri ve şifreleri genlerinde taşırlar. Erkek ve dişiden gelen iki gonad hücresi bir araya gelir ve birleşirse yeni bir canlının oluşumu için ilk nüve ortaya çıkmış olur.

Akupunktur ile Adet Öncesi Sendromu ve Adet Sancıları tedavisi

altSancılı adet görme (Dismenore) denince, genç kızlarda ve kadınlarda adet kanamaları döneminde ortaya çıkan, başta karın bölgesi olmak üzere, baş-bacak-sırt ve adele ağrıları, bulantı ve kusma, baş dönmeleri gibi bir takım kompleks yakınmalarla ortaya çıkan ve birkaç gün süren bir tablo anlaşılır.

İki tipi vardır:

1.Primer Dismenore denen tipinde, ağrı genelikle ilk mens yıllarından itibaren başlar. Şikayetler mensin başlıyacağı güne doğru başlar ve birkaç gün sürer. Şiddeti kişiden kişiye değişir. En sık görülen dismenore tipi budur. Bazan basit bir ağrı kesiciyle geçebildiği gibi, bazan de hastanenin acil servisinde sabahlatır. Hatta, bazen yanlış tanılarla, ameliyat gibi gereksiz tıbbi girişimlere de neden olabilir.

Primer Dismenoreli hanımlar genellikle yumurtalıkları iyi çalışan hanımlardır. Yumurtlamaya bağlı olarak gelişen hormonal değişimler bu tip hanımlarda adet gününde bahsedilen ağrı ve  eşlik eden diğer şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olurlar.